How can we help?

Forklaring av ansattgrupper og fraværsgrupper

Forklaring av ansattgrupper og fraværsgrupper ​​​​​ ​

Godkjenner oppsett - Fraværsgruppe

Godkjenner for fraværsgruppe En fraværsgruppe består av ansatte som forespør utvalgte fravær. Fraværene kan varierer og ha forskjellige alternativer (se eget skriv for fraværsgrupper) En slik fraværsgruppe må da settes opp med en eller flere godkjennere. Man kan ha en eller flere på samme nivå for godkjenning eller en på flere nivåer. For å sette en godkjenner og koble godkjenneren til en fraværsgruppe, gjør følgende: 1 – Opprett Godkjenner (Husk at godkjenner er registrert med epost ...

Opprett/kopier ansatt

Det er 2 muligheter for å opprette en ansatt. Man kan enten velge å opprette helt fra "scratch" eller man kan benytte seg av en kopier funksjon. Først tar vi for oss hvordan man oppretter en ny ansatt fra "scratch". Opprett ansatt fra "scratch" Velg konfigurasjon (1) fra menyen og deretter velg ansatte (2) Trykk deretter på knappen "ny" (1) Informasjon under fanen "System" (nødvendig informasjon) Alle felter markert med en blå strek er nødvendige felt for å få lag...

Beskrivelse av hvordan opprette planer (dagsplan og syklus) for bruk til timeregistrering

Opprette dagsplan (arbeidstid) DAGSPLAN Om man skulle ha behov for nye arbeidstider, endringer av pauser eller annet daglig arbeide må man ha dagsplan til dette formålet. For å enkelt lage nye dagsplaner, kan man kopiere eksisterende dagsplaner i løsningen. Fordi man har mange ansatte/ledere som også ser/benytter dagsplaner er navngivning (og ev farger ved turnusordninger) viktig å ha struktur på. I denne visningen er dette ett eksempel på dette. (Husk; det gjelder bruk av mellomrom, te...

Opprette syklus/arbeidsuke

Opprette syklus - Arbeidsuke Gå til "konfigurasjon - syklus". Trykk på "Ny" for å opprette en helt ny syklus fra scratch. Nedenfor vises også hvordan man kan kopiere en syklus for å spare tid :) Legg inn navn på syklus Velg antall dager i syklus (ved 2-ukers syklus, sett inn 14 dager, 3 uker = 21 dager) Syklus starter på en: Denne verdien bør stå til en mandag ellers blir uken forskjøvet. Ved skift syklus, så er det denne datoen som styrer uke 1 i oppsettet til høyre. Så f.eks....

Legge inn feriesaldo

Legge inn feriesaldo i Astrow web. Gjør følgende for å legge inn feriesaldo på de ansatte. Definer antall feriedager tildelt og maks antall ubrukte feriedager som skal flyttes over ved overgang til nytt år. PS: Legger man inn verdi for neste år så vil den verdien videreføres automatisk ved overgang til nytt ferieår i Astrow.

Legge inn timesaldo (Fleks eller timebank saldo)

Legge inn timesaldo (Fleks eller timebank saldo) Gå til menyen "Handlinger - Teamleder" Høyreklikk på en valgfri dag for den ansatte du ønsker å endre på og velg "Teller endringer - Periodiske tellere - Endringer" Velg periode og legg inn ønsket endret verdi i feltet "Endre". BAL = Flekskonto og T6 = Timebank i dette tilfellet. Samme prinsippet uavhengig av hvilken teller du velger. Skal endringen legges inn som trekk, legg da inn -30:00 (husk minusfortegn) fora...

Endre kortnummer/brikkenummer

Endre kortnummer/brikkenummer i Astrow Web Gjør følgende for å endre kortnummer/brikkenummer på en ansatt. Legg inn nytt kortnummer i feltet "Kort/brikkenummer" og trykk på lagre.

Oppsett helligdagskalender

Ved oppgradering til versjon 9 i Astrow ble helligdag oppsett flyttet fra Lønnsgruppe til en egen Helligdagskalender. Ved oppgraderingen ble min en av deres eksisterende lønnsgrupper konvertert inn i kalenderen. Dersom det er ansatte som da ligger med en lønnsgruppe som ikke er konvertert, vil de ansatte måtte legges inn med en kalender for helligdager. For å opprette en ny helligdagskalender kan man følge stegene under. Merk!: I helligdagskalendere kan man legge inn Helligdager (fridager), k...

Gjenbruk av kort/stemplingsbrikker

Gjenbruk av kort/stemplingsbrikker Gå til menyen "Konfigurasjon" (1) og "ansatte" (2). Velg "filtre" (3) og "kontrakt (4) til ikke aktiv. Da får du opp alle ansatte som er definert med sluttkalkulasjon. Finn ansatte som har kortnummer definert (5). Marker ansatt (1) og velg "Rediger" (2) eller dobbelklikk på linjen med ansattnavn. Legg inn 0 (null) som verdi i feltet kort/brikkenummer. (3). Trykk deretter på "Lagre". Deretter kan du benytte det kortnummeret til en ...

Opprette egendefinert filter under ansatte

Opprette egendefinerte filter under ansatte Hvis man ønsker å gjøre samme endring på flere ansatte eller bare ønsker å filtrere basert på f.eks. aktiv syklus/lønnsgruppe, så kan man opprette et egendefinert filter under menyen "Konfigurasjon - Ansatte". Velg "konfigurasjon" (1) - ansatte (2)" og deretter trykk på "Nytt filter" (3) I eksempelet som vi nå skal vise ønsker vi å opprette et filter for å filtrere ut alle med syklus 4. Innleide. Legg inn filtrerering på nåværende syklus...

Opprette lokasjoner

OPPRETTE LOKASJONER I ASTROW WEB Med definering av lokasjoner vil man kunne skille mellom hvilken lokasjon den ansatte befinner seg på. Dette er for å skille vekk de personer som ikke er tilstede ved en eventuell EVAKUERING (Krever POCKET PIP/Evakuering). Lokasjonen knytter man så opp til terminalen. Så om en ansatt tilhørende en «fast» lokasjon stempler inn ett annet sted, så vil dette fanges opp og vise riktig tilstedeværelse på den lokasjon det utføres en brann-øvelse. Opprette lokasj...

Opprette Covid-19 koder

Opprette Covid-19/Korona koder. (ønsker du bistand på dette er det fast pris på 640,- for oppretting av disse koder) Opprett flere koder om du ønsker det og differensier det fra betalt/ikke betalt som du vil selv. Først opprettes det tellere for å vise til tid på fraværet som skal benyttes Betalt fravær Ubetalt fravær (merk: Har du fleks ansatte og får minustid på ubetalt fravær vil du måtte legge inn teller T79 på avviket under «maks fraværstid» og huke PÅ «Legg til Reg» og p...

Inaktive ansatte

Hvordan sette ansatte som inaktive? For å sette ansatte som inaktive av ulike årsaker så må det defineres en dato for siste arbeidsdag i feltet sluttkalkulasjon på ansattkortet. 1. Trykk på konfigurasjon (1) - ansatte (2) 2. Marker (3) og rediger (4) den ansatte du ønsker å redigere. Eksempel: Alle inaktive ansatte legges da i et eget filter slik at de enkelt kan hentes opp ved en senere anledning skulle de returnere. For å hente opp visning av inaktive ansatte, gjøre...

Opprette fraværskoder

OPPRETTE FRAVÆR I ASTROW WEB For å opprette nye fraværskoder i Astrow Web, så må følgende gjøres: Opprette tellerdefinisjon Opprett en ny teller under konfigurasjon (1) - tellerdefinisjon (2). Telleren er timetelleren for å fange opp tiden registrert på fraværet. Trykk på "Ny" (1) for å opprette en ny tellerdefinisjon. Legg inn ønsket navn på fraværet (2) og trykk på lagre (3). Nå som vi har opprettet en ny teller som skal fange opp timer registrert på fraværet, må vi op...