Inaktive ansatte

Hvordan sette ansatte som inaktive?

For å sette ansatte som inaktive av ulike årsaker så må det defineres en dato for siste arbeidsdag i feltet sluttkalkulasjon på ansattkortet.

1. Trykk på konfigurasjon (1) - ansatte (2)

2. Marker (3)  og rediger (4) den ansatte du ønsker å redigere.

 

 

Eksempel:

 

 

 

Alle inaktive ansatte legges da i et eget filter slik at de enkelt kan hentes opp ved en senere anledning skulle de returnere.

 

For å hente opp visning av inaktive ansatte, gjøres følgende:

1. Gå til konfigurasjon (1)  - ansatte (2)

2. Velg filtre (3) og sett kontrakt (4) til "Ikke aktiv".