How can we help?

Opprette lokasjoner

OPPRETTE LOKASJONER I ASTROW WEB

 

Med definering av lokasjoner vil man kunne skille mellom hvilken lokasjon den ansatte befinner seg på. Dette er for å skille vekk de personer som ikke er tilstede ved en eventuell EVAKUERING (Krever POCKET PIP/Evakuering). Lokasjonen knytter man så opp til terminalen. Så om en ansatt tilhørende en «fast» lokasjon stempler inn ett annet sted, så vil dette fanges opp og vise riktig tilstedeværelse på den lokasjon det utføres en brann-øvelse.

 

Opprette lokasjon

Under menyen KONFIGURASJON finner man knappen «Lokasjon».

 

Vi har satt inn «DEFAULT» som standard, som man kan endre navn på. Man kan også legge til flere lokasjoner. Setter man en lokasjon som «standard» er det den som vil bli tildelt de ansatte.

 

 

Man kan da knytte lokasjonen til riktig terminal, dersom man har en terminal på lokasjonen.

 

 

Man knytter også den ansatte opp til lokasjon, via persondata-kortet

 

 

 

Nå har den ansatte en fast lokasjon, men kan også stemple inn på andre lokasjoner. Filtreres i Pocket PIP (Evakuering app)