How can we help?

Oppsett helligdagskalender

Ved oppgradering til versjon 9 i Astrow ble helligdag oppsett flyttet fra Lønnsgruppe til en egen Helligdagskalender.

Ved oppgraderingen ble min en av deres eksisterende lønnsgrupper konvertert inn i kalenderen. Dersom det er ansatte som da ligger med en lønnsgruppe som ikke er konvertert, vil de ansatte måtte legges inn med en kalender for helligdager.

For å opprette en ny helligdagskalender kan man følge stegene under.
Merk!: I helligdagskalendere kan man legge inn Helligdager (fridager), knytte opp spesifike betalte fravær som «helligdagstillegg» eller «fri uten lønn»
For å legge inn helligdager (fri) legger man inn en dagsplan som indikerer fri på de dager det gjelder.


Opprett en ny kalender:
 

 

Last ned helligdager for det landet du ønsker (Norge)

 

 

Nå lastes det inn de dager som er helligdager for det landet og det året du står i. (Du trenger ikke legge inn i kalenderen datoer «før dagens dato»)

 

 

 

Kalenderen viser hvilke dager som er gjentagende og hvilke dager som kun er gjeldende det året (faste). Gjentagende er merket med en «grønn sirkel-pil».
Merk alle dager som er faste for dette året (her står jeg i år 2020) så de blir orange og klikk på «legg inn helligdager»

 

 

 

 

Merk så de «gjentagende dagene» og velg som under

 

 

 

Når det er lagret kan du ta flere år etter hverandre med en gang på samme måte, og tildel denne til de ansatte, i ansattkortet deres.
PS: Du trenger da IKKE ta de som er gjentagende, da de går igjen hvert år.

 

Om du ønsker å legge inn ett fast betalt tillegg e.l. på enkelte dager so helligdager eller andre dager, som skal knyttes opp til de som har arbeidsdag som faller på en slik dag kan du følge stegene under.
I dette eksemplet benytter jeg Bevegelig helligdag, men det kan være annet fast betalt fravær også som kan legges inn.

PS: Om dette ikke skal gjelde alle ansatte, husk at det da må lages egne helligdagskalender for de forskjellige.
Opprett en ny kalender (om den ikke skal være i en eksisterende du har)

 

 

Legg inn kalender fra ditt land (Norge) og merk dager som er «faste» og klikk på «legg inn helligdager»

 

 

I dette tilfellet (som vist under) endrer jeg ikke dagsplanen. Her la jeg dagsplanen som tilhører den enkeltes syklus bli værende, men knytter opp fraværet Bevegelig helligdag. Da vil den som har en plan denne dagen få tildelt fraværet.

 

 

Gjør det samme for de dager som er gjentagende, men velg da gjentagende dager
 

 

Repeter dette for flere år nå, eller senere når du ønsker og tildel denne til de ansatte, i ansattkortet deres.

 

Tildele helligdagskalender

Når ny helligdagskalender er opprettet kan den tildeles til den ansatte i ansattkortet deres.

Trykk på sett ved siden av feltet "helligdagskalender" og legg til helligdagskalender fra en gitt dato.