How can we help?

Opprette fraværskoder

OPPRETTE FRAVÆR I ASTROW WEB

For å opprette nye fraværskoder i Astrow Web, så må følgende gjøres:

 

Opprette tellerdefinisjon

 

Opprett en ny teller under konfigurasjon (1)  - tellerdefinisjon (2). Telleren er timetelleren for å fange opp tiden registrert på fraværet.

 

 

Trykk på "Ny" (1) for å opprette en ny tellerdefinisjon.

Legg inn ønsket navn på fraværet (2) og trykk på lagre (3).

 

Nå som vi har opprettet en ny teller som skal fange opp timer registrert på fraværet, må vi opprette selve fraværet.

Trykk på "konfigurasjon (1) - avvik (2)" og trykker deretter på "ny".(3)

 

Legg inn farge på fraværet (1)

Legg inn forkortelse for fraværet (maks 3 tegn) og gi fraværet et navn (2).

Legg til reg må være huket på hvis fraværet skal være betalt. Hvis fraværet skal være ubetalt, så lar du det stå tomt. (3)

Legg inn telleren du opprettet i tidligere steg. I vårt eksempel var det teller T189. (Det er mulig å trykke F2 når markøren står i feltet for å hente opp en liste over alle tellere). (4)

Trykk på "Lagre".

 

 

 

Når fraværet er opprettet så kan det benyttes for innleggelse av ledere via teamleder, men også knyttes opp til avviksgrupper for ansattportalen. (Søke om fravær eller selvregistrering hvis man har tilgang til det).

 

Tildel fraværet i avviksgruppe for bruk i ansattportal

 

Trykk på konfigurasjon (1) - grupper (2) - avviksgruppe (3).

Marker gruppen (4) og rediger fravær forespørsel gruppe hvor du ønsker å legge til det nye fraværet. (5)

Deretter velg fanen "Avvik" (6) og deretter "Vis ikke valgte" (7) for å hente opp fravær som ikke er tilknyttet gruppen.

Huk av for følgende: (7)

Valg = Må hukes på for å kunne benytte fraværet

Forespørsel handling = Må hukes på hvis fraværet skal gjøres tilgjengelig via ansattportal.

Selvregistrering = Må hukes på for at ansatte via ansattportalen skal kunne registrere dette fraværet manuelt (brukeren i ansattportalen må ha rollen "Trusted user" for å kunne gjøre dette).

Godkjenningsskjema = Her definerer du hvilken leder som skal godkjenne fraværet hvis det kreves godkjenning. 

Trykk deretter på "Lagre".

PS: Gjenta prosessen fra 1-8 for andre avviksgrupper hvor du ønsker å legge til samme fravær.