How can we help?

Legge inn timesaldo (Fleks eller timebank saldo)

Legge inn timesaldo (Fleks eller timebank saldo)

 

Gå til menyen "Handlinger - Teamleder"

 

 

 

Høyreklikk på en valgfri dag for den ansatte du ønsker å endre på og velg "Teller endringer - Periodiske tellere - Endringer"

 

 

 

Velg periode og legg inn ønsket endret verdi i feltet "Endre".  BAL = Flekskonto og T6 = Timebank i dette tilfellet. Samme prinsippet uavhengig av hvilken teller du velger.

 

Skal endringen legges inn som trekk, legg da inn -30:00 (husk minusfortegn) foran verdien i punkt 2 ovenfor.

Så fort du trykker på "Enter" på tastaturet, så vil verdien du har lagt inn, legge seg i kolonnen "Endring".

Trykk deretter på OK knappen og endringen vil utføres.