How can we help?

Beskrivelse av hvordan opprette planer (dagsplan og syklus) for bruk til timeregistrering

Opprette dagsplan (arbeidstid)

 

DAGSPLAN


Om man skulle ha behov for nye arbeidstider, endringer av pauser eller annet daglig arbeide må man ha dagsplan til dette formålet.
For å enkelt lage nye dagsplaner, kan man kopiere eksisterende dagsplaner i løsningen. Fordi man har mange ansatte/ledere som også ser/benytter dagsplaner er navngivning (og ev farger ved turnusordninger) viktig å ha struktur på.
I denne visningen er dette ett eksempel på dette. (Husk; det gjelder bruk av mellomrom, tegnsetting o.l. pga sortering og søking)
Opprette ny dagsplan med ny arbeidstid:
I eksemplet under skal vi lage en ny plan som har arbeidstid fra 9:45 til 15:45. Her kopierer jeg den dagsplanen som har mest nærliggende arbeidstid (lettest, men ikke nødvendig)

 

 


Når dette er kopiert kan jeg endre følgende: Kode (01 til 89 og A til O) Om en er i bruk, får man beskjed om dette. Navn setter jeg inn beskrivelse som best mulig beskriver planen jeg lager, og har tekst som er lik i tegnsetting/tall som tidligere for lettere å søke opp for ansatte/ledere
Arbeidstiden (Normaltid A) settes til antall timer som tilsvarer start slutt på planen og med/uten pause. I dette tilfellet er det pause, så 30 min er trukket fra på denne tiden.
Start og slutt tid som beskrevet i navnet legges inn

 

 

 

 


På arkfanen «pause avrunding» (2) legger jeg inn pausetrekk dersom det er dette.

 

 


I siste del av opprettingen setter jeg inn riktig tid i arkfanen «soner». Her legger jeg inn klokkeslett start/slutt i den sonen som er definert som «arbeidssone» (huket av med REG)

 

 

 

 


SYKLUSER


Man MÅ lage nye sykluser når man har nye dagsplaner som ansatte skal ha. Eller om man har ansatte som har ny syklus med andre planer per dag, enn det som er opprettet.
Syklusen som vi lager her er basert på planen vi laget under dagsplaner
Man kan kopiere hvilken som helst syklus, men igjen så kopierer jeg en som er tilnærmet lik den jeg har, for å endre minst mulig.

 

 

 


Det viktigste med syklus er som med dagsplaner. At navngivningen er lik i struktur som de andre sykluser og at syklusen starter med MANDAG i første dag i syklusen.

 

 

 


Klikk på ctrl/shift for å merke flere dager, eller ta en-og-en

 

 

 


Nå må denne syklusen tildeles en ansatt.
For å tildele denne til en ansatt velger jeg den ansatte i Teamleder og hvilken dato den skal tildeles fra.
Høyreklikk på dato den skal gjelde fra og velg «endre syklus»

 

 


Her kan du søke opp den du ønsker å benytte og velge til den ansatte.