How can we help?

Legge inn feriesaldo

Legge inn feriesaldo i Astrow web.

Gjør følgende for å legge inn feriesaldo på de ansatte.

 

 

 

 

 

Definer antall feriedager tildelt og maks antall ubrukte feriedager som skal flyttes over ved overgang til nytt år.

PS: Legger man inn verdi for neste år så vil den verdien videreføres automatisk ved overgang til nytt ferieår i Astrow.