How we can help?

Legge inn feriesaldo

Legge inn feriesaldo i Astrow web.

Gjør følgende for å legge inn feriesaldo på de ansatte.

 

 

 

 

 

 

Definer antall feriedager tildelt og maks antall ubrukte feriedager som skal flyttes over ved overgang til nytt år.