How can we help?

Godkjenner oppsett - Fraværsgruppe

Godkjenner for fraværsgruppe

En fraværsgruppe består av ansatte som forespør utvalgte fravær. Fraværene kan varierer og ha forskjellige alternativer (se eget skriv for fraværsgrupper)

En slik fraværsgruppe må da settes opp med en eller flere godkjennere. Man kan ha en eller flere på samme nivå for godkjenning eller en på flere nivåer.

For å sette en godkjenner og koble godkjenneren til en fraværsgruppe, gjør følgende:

1 – Opprett Godkjenner (Husk at godkjenner er registrert med epost adresse på brukeren din)

 

 

Når godkjenner er opprettet kan godkjenneren knyttes opp mot en eksisterende fraværsgruppe, eller man kan lage en ny

Legg inn godkjenneren på de fravær som de ansatte i denne fraværsgruppen skal kunne forespørre fravær.

 

 

Når denne er lagret og tilknyttet ett Team (under «ansattgrupper») så vil lenken mellom ansatte -> forespørsler -> godkjenninger være OK.