Opprett/kopier ansatt

Opprette ansatte

Det er 2 muligheter for å opprette en ansatt.

Man kan enten velge å opprette helt fra "scratch" eller man kan benytte seg av en kopier funksjon.

Først tar vi for oss hvordan man oppretter en ny ansatt fra "scratch".

 

Opprett ansatt fra "scratch"

Velg konfigurasjon (1) fra menyen og deretter velg ansatte (2)

 

 

Trykk deretter på knappen "ny" (1)

 

 

 

Informasjon under fanen "System" (nødvendig informasjon)

 

Alle felter markert med en blå strek er nødvendige felt for å få lagret en ny ansatt.

 

 

For å sette inn syklus, lønnsgruppe og helligdager er man nødt for å trykke på knappen "Sett" som står på høyreside av feltene.

Eksempel,

Her har vi trykket på knappen "Sett" ved siden av syklus og skal legge til en beregning (arbeidsuke med arbeidstider) fra en gitt dato.

Trykk på "Legg til" (1)

 

 

 

Trykk inn i feltet for start dato og velg dato fra kalenderen.(1).  Datoen skal da vises som i skjermbildet.

 

 

Trykk inn i feltet under "navn" for å velge syklus.

 

 

 

Deretter velg riktig syklus (1).

 

 

Hvis du har gjort det riktig, skal følgende vises og du kan trykke på "OK". (1)

 

 

 

PS: Samme fremgangsmåte gjelder alle feltene (Syklus og lønnsgruppe er nøvendige felter og MÅ fylles inn)

 

Da kan det se slik ut når du er ferdig:

 

 

Definer tilhørighet til et team (avdeling) for at den ansatte skal kunne vises under "Teamleder" for riktig leder.

 

Velg fanen "Team" (1) og legg til riktig team (avdeling) som den ansatte tilhører. (2).  Den ansatte kan tilhøre flere team her ettersom hvordan man har bygget opp hierakiet. 

Trykk deretter på "Lagre" (3) hvis du er ferdig.

 

 

 

 

 

Kopier ansatt

 

Før man kopierer så ønsker man at det meste skal være likt (gjerne samme syklus, lønnsgruppe, tilhørighet til team etc.). Da vil Astrow legge inn dette som standard og man trenger kun å legge inn riktig datoer. Derfor er det viktig at man finner en ansatt i listen som man ønsker å kopiere hvor det meste av denne informasjonen er lik.

 

Velg konfigurasjon (1) - ansatte (2) fra menyen.

Velg den ansatte du vil kopiere (3) og velg kopier (4) fra menyen til høyre.

 

 

 

 

I dette tilfellet blir følgende felter kopiert (Litt avhengig av hva man har lagt inn på den ansatte, men hos noen av dere så vil Astrow også kopiere andre felter som dere har fylt inn. Alle felter som inneholder dato vil bli kopiert).

 

 

Legg inn navn + kortnummer og eventuelt ansattnummer (hvis dette benyttes).

 

Neste steg vil være å endre på datoene under start kalkulasjon, syklus, lønnsgruppe og helligdager. 

Den nyansatte begynte 01.01.2020 og da må jeg endre datoer.

Først legger vi inn dato under start kalkulasjon med 01.01.2020.

Deretter trykker på vi "Sett" (1) ved siden av syklus (Astrow vil også foreløpig ta med seg all historikk, så viktig at man sletter alle eldre oppføringer den ansatte ikke skal ha).

I dette tilfellet må jeg slette følgende oppføring:

Marker linjen du ønsker å slette (2) og deretter trykk på "Slett" (3).

 

Deretter endrer man datoen til 01.01.2020 ved å velge datoen i kalenderen (1) og trykker på "OK" (2).

 

 

PS: Gjenta samme fremgangsmåte for lønnsgruppe og helligdager i dette eksemplet. Har du flere felter som er fylt inn med datoer, må samme prosedyre også følges. Alle datoer MÅ ha samme dato som datoen som ligger definert under start kalkulasjon.

 

Når alle datoer lagt inn riktig, så kan man trykke på "Lagre".