How can we help?

Daglige operasjoner (Følge opp avvik og godkjenning av stemplingskoder)

Team avvik og godkjenning av stemplinger Gå til «Vis – Kontrollpanel» for å se hva som må korrigeres / godkjennes av avvik eller stemplinger som må godkjennes. PS: Du kan også trykke på "Handlinger- Team avvik" for å få frem samme listen. Korriger åpen dag / manglende stempling Legg til en ny stempling (1), tast inn klokkeslett (2) og velg avvikskode (3) hvis den ansatte har glemt å legge på overtidsbetaling o.l. Trykk deretter på "lagre stempling" (4) . ...

Oppsett teamleder

Oppsett teamleder Teamleder innstillinger:

Legge til fraværsdokumenter

Legge til dokumenter tilknyttet fravær For å legge til et dokument tilknyttet fraværsregistreringen, må følgende gjøres: Trykk på "Ny" under fravær for å legge til en fraværsårsak (1) Deretter velger du riktig fraværstype (2) og trykker på "Legg til fraværsfil" for å legge til et dokument (3). (Forutsetter at man har skannet dokumentet og har det tilgjengelig på server/egen PC.) Deretter trykker du på "lagre". Dokumentet er nå lagt til. Når dokumentet har blitt las...

Hvordan registrere en halv feriedag?

Hvordan registrere en halv feriedag? For å registrere en halv feriedag må følgende gjøres: Trykk på "ny"(1) under fravær og velg "ferie" som fraværsårsak (2) Deretter trykk på "Lagre" (3). Basert på at full dag er 07:30 timer i dette tilfellet, så viser nå feriefraværet med 03:45 timer som indikerer at den har gitt halv-verdi. Deretter går man til "Teamleder" for å se på saldokortet til vedkommende Høyreklikk på en valgfri dag under "Teamleder" på den ansatte...

Endre døgnskifte

Endre døgnskifte Ved døgnskifte i Astrow, så er det ALLTID når dagen starter, ikke slutter. Så standard i Astrow Web er at dagen alltid starter 00:00 Om man har ansatte som jobber over dette tidspunktet permanent, eller skift, kan man legge inn endringer fast i en syklus. Om dette kun er sporadisk, eller skjer enkelte ganger med ansatte som normalt jobber dagtid, kan man endre dette på selve dagen. Siden det er ALLTID start på dagen som må tas hensyn til kan vi her gjøre et eksempel. I st...

Godkjenning lønnsperiode (Leder)

Godkjenning lønnsperiode som leder Fordelen med å godkjenne lønnsperioder er for å sikre korrekt lønn og den nærmeste leder har best grunnlag for å vite om timene er korrekt mtp. utbetalte timer, overtid, tillegg etc. Hver enkelt leder kan legges opp med å godkjenne sin avdeling og godkjenningen gjøres da fra følgende sted: Velg "Handlinger" (1) fra menyen og deretter "Godkjenning lønnsperiode (2) Velg hvilken periode som skal godkjennes (1) og du ser da datointervallet for peri...

Status melding

Status melding Med status melding kan du informere din leder om status mtp. avvik og godkjenning i din avdeling. Trykk på "Handlinger" (1) og deretter "Status melding" (2) Feltet "Send til" inneholder e-post adressen til lønningsansvarlig i deres bedrift (Det er en standard parameter i Astrow hvor man definerer dette). Benytt standard tekst som ligger under meldingsboksen eller legg til egen tekst. Du kan også legge til ekstra vedlegg hvis ønskelig (1). Når du er klar, trykker d...

Se feriekalender og skrive ut ferieliste

Se feriekalender og skrive ut ferieliste Først kan du velge «Ferie» fraværet som eneste fravær i kalenderen. Som standard er alle fravær valgt. (Du kan også lage kalender for andre fravær om du ønsker det) Velg så KUN ferie ( på punkt 2, velger du først avmerk alle, så merker du kun ferie) Nå kan du merke alle dager som er definert som ferie (Klikk på første merket celle med ferie, hold shift på tastaturet og merk siste dag). Da merker du hele perioden du ønsker Høyreklikk...

Stedfortreder

Forklaring på hvordan man benytter seg av funksjonen stedfortreder i Astrow Web.