Stedfortreder

Forklaring på hvordan man benytter seg av funksjonen stedfortreder i Astrow Web.