How can we help?

Legge til fraværsdokumenter

Legge til dokumenter tilknyttet fravær

 

For å legge til et dokument tilknyttet fraværsregistreringen, må følgende gjøres:

 

Trykk på "Ny" under fravær for å legge til en fraværsårsak (1)

Deretter velger du riktig fraværstype (2) og trykker på "Legg til fraværsfil" for å legge til et dokument (3).  (Forutsetter at man har skannet dokumentet og har det tilgjengelig på server/egen PC.)

Deretter trykker du på "lagre".

 

 

Dokumentet er nå lagt til.

 

 

 

Når dokumentet har blitt lastet opp, så vil det vises et nedlastningsikon på selve dagen for registreringen. (1)

 

 

Alle dokumenter som lastes opp pr. ansatt, kan søkes opp / hentes opp her under menyen "Handlinger - Ansattfiler"

 

Velg "Handlinger" (1) og deretter "Ansatt filer" (2)

Marker den ansatte det gjelder (3) og alle dokumenter tilknyttet den ansatte vil vises i arkivet. (4).