How can we help?

Daglige operasjoner (Følge opp avvik og godkjenning av stemplingskoder)

Team avvik og godkjenning av stemplinger

 

Gå til «Vis – Kontrollpanel» for å se hva som må korrigeres / godkjennes av avvik eller stemplinger som må godkjennes.

 

PS: Du kan også trykke på "Handlinger- Team avvik" for å få frem samme listen. 

 

 

 

 

Korriger åpen dag / manglende stempling

 

 

 

Legg til en ny stempling (1), tast inn klokkeslett (2) og velg avvikskode (3) hvis den ansatte har glemt å legge på overtidsbetaling o.l. 

Trykk deretter på "lagre stempling" (4) .

 

 

 

Trykk på "ny" (1) under fravær for å legge til fraværsårsak. 

Velg riktig fraværstype (2) under avvik. 

Trykk deretter på "Lagre" (3).

 

 

 

 

Godkjenning av stemplinger

 

Alt som skal godkjennes ligger under menyen "Vis kontrollpanel" på en egen linje som heter "Stemplinger som må godkjennes".

I dette tilfellet er det totalt 62 stemplinger som må godkjennes.

Trykk på linjen "Stemplinger som må godkjennes" (1)

Trykk på "Grønn hake" for å godkjenne eller rødt kryss (X) for å avvise. (2).

 

PS: Du kan også dobbeltklikke på linjen med koden for å se detaljvisning for dagen før du eventuelt godkjenner.