How can we help?

Godkjenning lønnsperiode (Leder)

Godkjenning lønnsperiode som leder


Fordelen med å godkjenne lønnsperioder er for å sikre korrekt lønn og den nærmeste leder har best grunnlag for å vite om timene er korrekt mtp. utbetalte timer, overtid, tillegg etc.

Hver enkelt leder kan legges opp med å godkjenne sin avdeling og godkjenningen gjøres da fra følgende sted:

 

Velg "Handlinger" (1) fra menyen og deretter "Godkjenning lønnsperiode (2)

 

 

Velg hvilken periode som skal godkjennes (1) og du ser da datointervallet for perioden som er valgt her (2).

 

 

 

 

Hvis du ønsker å godkjenne alle i en operasjon, trykker du på "Godkjenn alt" og kolonnen "Leder - Godkjent" blir oppdatert med "grønn hake".

 

 

 

Alle vises da som godkjent (1)