How can we help?

Endre døgnskifte

Endre døgnskifte

 

Ved døgnskifte i Astrow, så er det ALLTID når dagen starter, ikke slutter. Så standard i Astrow Web er at dagen alltid starter 00:00
Om man har ansatte som jobber over dette tidspunktet permanent, eller skift, kan man legge inn endringer fast i en syklus.
Om dette kun er sporadisk, eller skjer enkelte ganger med ansatte som normalt jobber dagtid, kan man endre dette på selve dagen.
Siden det er ALLTID start på dagen som må tas hensyn til kan vi her gjøre et eksempel. I stemplingen under er det registrert inn 07 til 22:30.

 

 

 

Dette er lagt inn manuelt, og i Astrow er ALLTID minste verdi «inn stempling» og høyeste verdi «ut stempling». Så nå ser det ut som personen har jobbet 7-2230 den 29.mai.
Her er det 2 ting jeg må passe på. For det første, må jeg legge til at stemplingen 0700 er «større» enn 22:30. (PS: Dette er kun om du legger inn manuelt. OM det kommer stempling fra terminalen, vil Astrow forstå at den er større, og den havner på neste dag. Så da trenger du IKKE ta dette steget)

Så må jeg forlenge 29 mai, og det gjør jeg ved å si at 30. mai skal starte senere enn 00:00. Så starten på dagen 30 mai må være såpass sen at den forbigår ut stemplingen 0700.

 

Steg 1

(Kun hvis du legger inn ut stempling manuelt. Kommer den fra terminalen kan du hoppe over denne)

 

 

 

Knappen over forteller Astrow at dette er en stempling «dagen etter», og vil gi et «større enn» tegn
Når jeg nå går til neste dag, for å sette at 30 mai skal starte senere enn 00:00 ser jeg stemplingen 07:02 som jeg endret på ligger der. (Her vil den også ligge om den kommer fra terminalen.

 

 

 

Steg 2:


Nå skal jeg endre dagens døgnskifte. Så regelen er ALLTID. Dagen ut stemplingen har skjedd, skal ALLTID starte senere.

 

 

 

Her har jeg ikke nødvendigvis endret dagsplanet, men endret start på dagen. Du taster inn ett klokkeslett, og det er nok med at du legger inn noen minutter over ut stemplingen. I dette tilfellet var ut stempling 07:02, så at 30 mai starter 07:05 går helt fint her. Om du vil også endre plan på dagen kan du det, men det er ikke noe man for å endre tiden.