How can we help?

Låsing av lønnsperioder

Låsing av lønnsperioder 1. Velg handlinger 2. Velg "lås periode" 3. Sørg for å velge riktig periode som skal låses for endringer 4. Marker alle ansatte 5. Trykk på "Lås periode"

Gradert sykmeldt

GRADERT SYKMELDT For å legge inn ulike graderinger på sykmeldinger, er det viktig at dere har følgende i Astrow løsningen. Ved gradert sykmelding har man ikke lov og opparbeide seg plusstid til tidskonto og ved å følge denne oppskriften så vil ikke det generere pluss/minus på tidskonto så fremt man ikke legger inn avspasering utenom. 1. Avviksårsak som heter "Gradert sykmeldt", "Delvis sykmeldt" eller tilsvarende. 2. Lønnsgruppe som heter "Gradert sykmeldt", Delvis sykmeldt" eller tils...

Tildele Teamleader visning til andre brukere

Tildele teamleder visning til andre brukere I teamleder kan man definere mange ulike type visninger basert på hva slags informasjon man ønsker å se i cellene i teamleder visningen. Veldig mange ønsker å se de samme kolonnene og samme type informasjon og man har da mulighet for å tildele en konfigurasjon (oppsett) til andre ledere i Astrow. I nedtrekk menyen under teamleder har man alle de forskjellige oppsettene som er tildelt på sin egen bruker og hvor man enkelt kan velge visningen man ø...