Gradert sykmeldt

GRADERT SYKMELDT

 

For å legge inn ulike graderinger på sykmeldinger, er det viktig at dere har følgende i Astrow løsningen.

Ved gradert sykmelding har man ikke lov og opparbeide seg plusstid til tidskonto og ved å følge denne oppskriften så vil ikke det generere pluss/minus på tidskonto så fremt man ikke legger inn avspasering utenom.

 

1. Avviksårsak som heter "Gradert sykmeldt",  "Delvis sykmeldt" eller tilsvarende.

2. Lønnsgruppe som heter "Gradert sykmeldt", Delvis sykmeldt" eller tilsvarende.

 

Avviksårsaken legges da inn med timer tilsvarende %vis gradering, dvs. er man 50% gradert sykmeldt og har en opprinnelig arbeidstid på netto arbeidstimer 07:30 timer, så legger man inn avviksårsak med 03:45 timer pr. dag i perioden hvor den ansatte er gradert sykmeldt.

 

Legg til lønnsgruppe på persondatakortet  i perioden vedkommende er gradert sykmeldt

 

Deretter legger du til avviksårsak i teamleder bildet

 

Marker perioden du ønsker og legg deretter inn avvik "gradert sykmeldt" med riktig antall timer, eksempel 03:45 timer.

 

 

Da skal utregningen se slik ut:

 

Ingen beregning av flekstidi ved å benytte denne metoden.