How can we help?

Tildele Teamleader visning til andre brukere

Tildele teamleder visning til andre brukere

 

I teamleder kan man definere mange ulike type visninger basert på hva slags informasjon man ønsker å se i cellene i teamleder visningen.

Veldig mange ønsker å se de samme kolonnene og samme type informasjon og man har da mulighet for å tildele en konfigurasjon (oppsett) til andre ledere i Astrow.

I nedtrekk menyen under teamleder har man alle de forskjellige oppsettene som er tildelt på sin egen bruker og hvor man enkelt kan velge visningen man ønsker.

 

 

For å tildele et oppsett til andre ledere, må følgende gjøres:

Trykk på blyanten (1) ved siden av nedtrekk menyen.

Deretter trykker man på "Tildel til" (2) på den visningen man ønsker å tildele andre.

 

 

 

Velg hvilke brukere du ønsker å tildele til.

 

 

De brukerne du nå har tildelt oppsettet til, vil da finne det nye oppsettet i nedtrekk menyen under teamleder som vist innledningsvis i denne forklaringen.