How can we help?

Innstillinger

Innstillinger Under innstillinger - innstillinger så er det brukerstyrt innstillinger, altså for din personlige bruker i Astrow. Avvik: I menyen avvik kan man sette hvilke type avvik det skal varsles om i forhold til den daglige oppfølgingen. Menyen finner du her: De mest vanlige avvikene er "Manglende stempling", "Åpen dag", "Sent møtt" og "Gått tidlig". - Manglende stempling betyr at du får varsel om at de ansatte mangler en stempling (enten inn eller ut-stempling). - Åpen ...

Endre språk

Endre språk Velg innstillinger (1) og deretter innstillinger (2). Velg språk (3) under kategorier i menyen til venstre og deretter trykk i feltet på linjen "språk" (4).

Bytt passord

Bytt passord Trykk på innstillinger (1) og deretter bytt passord (2) Fyll inn nåværende passord i feltet "gammelt" passord og lag nytt og bekreft passord (3). Trykk på lagre (4)

Konfigurere passord policy

KONFIGURERE PASSORD POLICY Eksempel på de forskjellige passord polisene vi har: Hvis du har en passord policy i din bedrift, så kan dette også innføres i Astrow Web under innstillinger - system - programkonfigurasjon. En passord policy henviser til hva brukeren må gjøre, først ha et passord og deretter endre passord etter en satt interval som er satt av sikkerhetsmessige årsaker (I tillegg kan man definere en begrensning relatert til antall tidligere brukte passord) med en minimum styrke på an...