How can we help?

Konfigurere passord policy

KONFIGURERE PASSORD POLICY

Eksempel på de forskjellige passord polisene vi har:

Hvis du har en passord policy i din bedrift, så kan dette også innføres i Astrow Web under innstillinger - system - programkonfigurasjon. En passord policy henviser til hva brukeren må gjøre, først ha et passord og deretter endre passord etter en satt interval som er satt av sikkerhetsmessige årsaker (I tillegg kan man definere en begrensning relatert til antall tidligere brukte passord) med en minimum styrke på antall tegn etc.

 

Bruk passord regel: : Hvis ja, så vil Astrow benytte seg av passord policy. Hvis nei, så vil ikke Astrow benytte seg av noen passord policy.

Passord går ut etter X antall dager (0 betyr aldri):  Her kan du sette antall dager før passordet utløper. Benytt veriden 0 for at passord aldri utløper.

Maks antall passord som beholdes i minne: Her kan du sette antall tidligere passord som Astrow skal huske. Hvis parameteren er satt, så får du ikke lov til å benytte noen av X antall passord du har tidligere benyttet når du endrer passord.

Minimum passord styrke: Denne parameteren refererer til passordstyrke. Hvis satt til svak, så vil passord endring akseptere med minst 6 nummer eller bokstaver. Hvis bra, så må passordet inneholde minst 7 forskjellige bokstaver/tall, 1 spesial tegn og en stor bokstav. Hvis sterk,  så må passordet inneholde minst 9 forskjellige tall/bokstaver og en kombinasjon av 4 forskjellige tegn og store bokstaver.

 

Passordstyrke: Fra rød(svak) til grønn (sterk)