Innstillinger

Innstillinger

Under innstillinger - innstillinger så er det brukerstyrt innstillinger, altså for din personlige bruker i Astrow.

 

Avvik:

I menyen avvik kan man sette hvilke type avvik det skal varsles om i forhold til den daglige oppfølgingen.

Menyen finner du her:

 

De mest vanlige avvikene er "Manglende stempling", "Åpen dag", "Sent møtt" og "Gått tidlig".

  • Manglende stempling betyr at du får varsel om at de ansatte mangler en stempling (enten inn eller ut-stempling).
  • Åpen dag betyr at den ansatte skulle ha vært på jobb basert på at den ansatte er definert en arbeidstid, men har ikke stemplet. I 99% av tilfellene skyldes dette som regel en form for fravær, men kan også skyldes at den ansatte har glemt å stemple både inn og ut-stempling.
  • Møtt sent betyr at den ansatte har kommet for sent basert på opprinnelig starttidspunkt for oppsatt arbeidstid.
  • Gått tidlig betyr at den ansatte har gått hjem før arbeidstid slutt.

 

Det er 2 kolonner "Vis" og "Vis gjeldende dag" man kan velge mellom. Vis betyr at avvikene genereres kun tilbake i tid, mens Vis gjeldende dag også viser avvikene som er valgt også for inneværende dag (altså dagen i dag). Sent møtt og gått tidlig kan være typiske avvik man ønsker å følge med på for gjeldende dag.

 

Generelt:

Under generelt kan man legge inn sin egen e-post adresse. 

 

 

 

 

Brukergrensesnitt:

Under brukergrensesnitt kan man sette en del ulike parametere.

 

 

Visningmodus PIP = Enkel eller detaljvisning. 

Eksempel på enkel visning:

Da kan man kun filtrere på grønn (inne) eller rød (ute).

Detaljvisning:

Med detaljvisning kan man filtrere personer med følgende kriterier:

  1. Vis personer tilstede på rød dag
  2. Vis personer som er  borte uten årsak
  3. Vis fravær med avvikskode
  4. Vis avvik med terminalkode
  5. Vis personer med fravær som har vært her i dag
  6. Vis avvik på rød dag

 

Vis avvik fra siste X dager

Her kan du sette antall avviksdager som skal vises i avviksoversikten under "Team avvik" eller via "Avvik som må korrigeres" i kontrollpanelet.

 

Vis slettet data

Kan settes til "Ja" eller "Nei".  Setter man parameteren til "Ja" kan man hentes opp dagsplaner, sykluser etc. som har vært slettet (skjult) og man kan angre sletting. Ved "Nei" så skjules alt som er slettet.

 

Start av periode når det er i dag

Hvis "Ja", så vil periodevalg også inkludere dagen i dag.

 

Sidestørrelse:

Viser antall personer pr. side i sidevisninger.

 

Negative verdier i rødt:

Hvis ja, så vil alle negative verdier vises som rødt i Astrow.

 

Språk:

Velg hvilket språk du vil ha i Astrow. Dette gjelder da kun for din egen bruker.

 

Grensesnitt for timekort:

Under grensesnitt for timekort kan du sette hvilke tellere (verdier) du ønsker å se i timekort visninger. Dette gjelder da F1 til F12 + kolonne 13, kolonne 14 og kolonne 15.

Vis periodetotaler = Velg om du vil se totalsum av utregning pr. periode.

Utvid for inkluderende periode = Hvis JA, så vil perioden valgt også ta med seg tidligere dager i valgt periode. Hvis NEI, så vil visningen kun vise valgt periode.