Oppsett rapport

Oppsett rapport

 

I eksempelet her skal vi sette opp en timekort rapport. (samme konseptet gjelder for de andre rapportene)

Gå til rapporter - rapportoppsett - timekort - rapportkonfigurering - ny

 

 

 

 

Gi rapporten et navn og trykk på "Legg til" for å legge til verdiene du ønsker å ha med i rapporten.

 

 

 

Velg verdier først under "Generelt"

 

 

 

 

C tellere er verdier på de ulike verdiene i stk / dager. Altså ønsker du å se egenmeldingsdager/sykemeldingsdager i stedet for timer, så velges denne verdien under C tellere.

 

 

 

C-tellere  - reell verdi velges kun dersom man har satt opp kostnadsberegning på fravær/lønn. Da vil man få summering av antall timer i lønnskostnad.

 

 

 

T tellere (timeteller) er de som er mest brukt ettersom den vil vise verdiene i antall timer.

Merk at dere må velge T telelre som dere benytter i deres egen løsning.

 

 

 

Velg andre akkumulerte tellere eller fraværstellere for alt fravær.

 

Akkumulerte tellere er for fleksitid saldo, timebank saldo o.l.

 

 

Når du er ferdig, trykker du på "Velg"

 

 

 

Når du trykker på velg så vil alle verdier som er valgt vises som nedenfor.

Her kan du også endre på sortering, ingen data ved eksport, alternative navn, endre rekkefølge på kolonnene etc.

 

 

Ønsker man å endre rekkefølgen på verdiene så marker verdien og trykk på piltastene.

 

Under "Innstillinger" kan man sette en del parametere iht. oppsett av rapporten.

Skal den vises som 60/deler eller 100/deler, skal 0 som verdi vises som blankt eller med 0:00, sum pr. uke etc.

 

 

Trykk på lagre når du er ferdig

 


 

Når du nå gå til "Rapporter - Timekort - Kjør rapport", så vil oppsettet du nettopp ha opprettet kunne velges under "Konfigurasjon".


Deretter kjør rapport ved å  velge periode, avdeling.