How can we help?

Korrigering av egne timer og fravær tilbake i tid (Trusted user rolle)

Korrigering av egne timer og fravær tilbake i tid (Trusted user rolle)

Som ansatt kan man ved å ha fått tildelt rollen «Trusted User» få tillatelse til å redigere eget timekort tilbake i tid, for å dekke opp avvik.
For å få gjort dette må dager som mangler registrering enten legges inn med riktig inn/ut stempling og/eller korrigeres med fravær.
Enkelte fravær er lagt opp til at du som ansatt selv kan korrigere, mens andre må man sende over til leder som forespørsel.
Hvilke fravær som er tilgjengelig å legge inn selv, søke om, og en leder må legge inn er definert i dette dokumentet.

 

KORRIGERE STEMPLINGER


Om det er stemplinger som er lagt inn feil (stemplet feil tidspunkt) eller glemt kan man legge dette inn via PC (Dette kan ikke gjøres via mobil).
Logg in med ditt brukernavn og passord, og velg å se på «Mine avvik» og eller på «Timekortet».

 

MINE AVVIK


I mine avvik vil du se følgende avvik:

  • Åpen dag (Ikke vært tilstede en dag det er forventet ut i fra planen du arbeider)
  • Manglende stempling, er om du har registrert deg inn og ikke ut, eller motsatt, eller har «oddetall» stemplinger.
  • Sent møtt/Gått tidlig, som er ut i fra din plan satt opp for deg.

Mine avvik ser du under som vist i bilde:

 

 

 

I avviket over har jeg en dag som forteller meg hat jeg har møtt sent 21.1 med 3 timer. Andre avvik vil også vises her. Om det er avvik jeg mener ikke trengs å følge opp, kan jeg skjule de også.

 

TIMEKORT


I timekortet vil jeg raskt kunne se avvik, alle stemplinger og mine timer/fravær i ett bilde.

 

 

 

I timekortet kan jeg ved tilfeller legge inn stempling som mangler, eller fravær som må legges inn på min egen profil.
Merk dagen og velg å legge inn stempling, om dette mangler, eller fravær om det mangler.

 

 

 

Periode for korrigering av egen tid kan settes opp som en systemparameter av systembrukere i din bedrift. Maks antall dager tilbake i tid er 30 dager.

 

KORRIGERE STEMPLING ETTER X ANTALL DAGER


Om det går lenger enn X antall dager får du ikke lagt inn manuell stempling på din egen profil..Ved dette tilfellet sender du inn forespørsel på glemt stempling med kommentar til din leder. Kan også gjøres fra mobil app.

 

 

 

FORESPØRSEL FRAVÆR


Om du har fravær frem i tid, eller fravær tilbake i tid/eller du ikke kan legge inn selv, kan du gjøre dette via forespørsel. (Kan også gjøres fra mobil)
Dette er typisk: Hjemmekontor (jobbe hjemme), Ferie, permisjoner o.l.

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle dine fraværsforespørsler vil ligge i din historikk, og du blir varslet når de er behandlet (per epost).