How can we help?

Brukermanual ansattportal - Astrow app

Brukermanual for ansattportal - Astrow app. Se vedlegg.

Brukermanual ansattportal - Web

Brukermanual for ansattportal

Korrigering av egne timer og fravær tilbake i tid (Trusted user rolle)

Korrigering av egne timer og fravær tilbake i tid (Trusted user rolle) Som ansatt kan man ved å ha fått tildelt rollen «Trusted User» få tillatelse til å redigere eget timekort tilbake i tid, for å dekke opp avvik. For å få gjort dette må dager som mangler registrering enten legges inn med riktig inn/ut stempling og/eller korrigeres med fravær. Enkelte fravær er lagt opp til at du som ansatt selv kan korrigere, mens andre må man sende over til leder som forespørsel. Hvilke fravær som er tilg...

Endre språk

Endre språk Velg innstillinger (1) og deretter innstillinger (2). Velg språk (3) under kategorier i menyen til venstre og deretter trykk i feltet på linjen "språk" (4).

Bytt passord

Bytt passord Trykk på innstillinger (1) og deretter bytt passord (2) Fyll inn nåværende passord i feltet "gammelt" passord og lag nytt og bekreft passord (3). Trykk på lagre (4)