How can we help?

Tilpasning av menyer og knapper

Tilpasning av Menyer og Knapper i Astrow Web

 

I Astrow Web 9 kan man tildele brukere favoritt menyer, og man kan også skreddersy menyer/knapper som skal vises for enkelte, eller flere brukere.

Favoritt meny 


For å opprette favoritt meny for brukere kan man få gjort dette via Bruker-Innstillinger i Astrow Web.
Klikk på Brukere og velg «favorittmeny-knapper»

 


 

Velg alle brukere, eller plukk ut de du vil tilpasse egen meny for.
Her velges det knapper det benyttes ofte fra brukerens side. I eksempel under er det her laget en egen favoritt meny for en lederbruker.

 

 

Lagre når du har fått trykket på de ikoner du mener er passe i denne favoritt menyen.
Når du har lagret, vil brukeren få denne menyen opp i første ark-fanen

 

 

Brukeren kan også tilpasse denne menyen selv, ved å klikke på «stjernen» (favoritt) i høyre topp vindu.

 

PS: Alle brukere kan tilpasse sin egen favoritt meny, i tillegg til at system kan sette for «alle»!
 

Redigere tilgjengelighet for tilgang til knapper.
Om du har enkelte brukere som trenger flere knapper, eller ikke ønsker at enkelte ansatte skal kunne se diverse knapper, enten fordi det er «forvirrende» ved at de ikke benyttes, eller at de ikke har behov.
Under BRUKERE velg FJERN MENY KNAPPER og velg bruker du ønsker ikke skal ha tilgang til enkelte knapper.

 

 

Her er det merket en del knapper jeg ønsker å fjerne for brukeren FAST2
Når brukeren logger på, vil disse knapper være borte
Om man ønsker å ta frem knapper som er tatt vekk velger man brukeren og ark-fanen MENY KNAPPER