How can we help?

Oppsett varslingssenter

VARSLINGSSENTER Fra og med versjon 9 av Astrow Web, så lanserte vi en modul som heter varslingssenter. Hovedformålet med varslingssenter var å få varslinger iht. AML (arbeidstid og overtidstimer). Varslingssenteret er en lisensiert modul i Astrow. For å aktivere denne, kan dere sende mail til salg@timerecorder.no (mailto:salg@timerecorder.no) Følgende varslinger er de mest benyttede varslingene du kan få: - AML (Sett opp daglig, siste 7 dager, siste 4 uker, siste 52 uker etc.) - Avvik ...