How can we help?

Oppsett varslingssenter

VARSLINGSSENTER

Fra og med versjon 9 av Astrow Web, så lanserte vi en modul som heter varslingssenter. Hovedformålet med varslingssenter var å få varslinger iht. AML (arbeidstid og overtidstimer).

Varslingssenteret er en lisensiert modul i Astrow. For å aktivere denne, kan dere sende mail til salg@timerecorder.no

Følgende varslinger er de mest benyttede varslingene du kan få:

  • AML (Sett opp daglig, siste 7 dager, siste 4 uker, siste 52 uker etc.)
  • Avvik (Manglende stemplinger, åpne dager, manglende prosjektregistrering etc.)
  • Godkjenning timekort for ledere/ansatte.
  • Bursdager

 

Når lisens er aktivert, så vil du få opp et valg som heter "Varslinger" (2) under menyen "Handlinger" (1) i Astrow.

 

Her ser dere et utdrag over hvilke varslinger man kan sette opp:

 

 

 

Vi skal vise dere et eksempel på hvordan man setter opp varslinger for arbeidstimer siste 7 dager.

 

Trykk på "Ny" (1)

 

Gi varslingen et passende navn (Siste 7 dager) og deretter velg avvikstype (1) til avvik på daglig teller.

Velg teller (Trykk på F2 tasten når markøren står i feltet for å få opp listen) som er total tid telleren pr. dag, legg inn større eller er lik verdi og legg inn summen som skal matche varslingen. (2)

Velg deretter intervall (3) og legg inn foregående 6 dager (dagen i dag er inkludert, derfor siste 6 dager). (4)

Legg inn e-post adressen som varslingen skal sendes til (5).

 

 

 

 

 

Velg fanen "Ansatte" (1) for å velge hvem du ønsker å sette varslinger på. Deretter velg ansatt  (2) (for å legge til enkeltvis ansatte) eller grupper (ansattgrupper).

Trykk deretter på "Legg til" (3).

 

 

 

I mitt eksempel velger jeg "Alle ansatte" (1) og trykker på "Velg". (2)

 

 

 

 

 

Bekreft at riktig gruppe/ansatte er valgt og trykk på "Lagre" (1).