How can we help?

Opprette brukere med roller og team

Opprette brukere med roller og team

Du kan kopiere en bruker, dersom du ønsker at brukeren skal ha samme rettigheter/team som den du kopierer (Du kan endre team eller rolle selv om du kopierer)

 

 


Eller du kan opprette ny bruker

 


Når du har opprettet/kopiert bruker kan du fylle inn info
Legg inn brukernavn (1 ) og passord (2) og epost adresse (3).

E-post må legges inn for at leder/ansatt skal kunne motta varslinger på e-post i forbindelse med forespørsler og eventuelt meldinger om tilbakestilling av passord.


Du kan også legge inn hvem denne brukeren skal «chatte» (4) med, om du har chat tilgjengelig (for mobil-brukere).
Knytt også en ansatt opp til brukeren, om brukeren har arbeidsregler i Astrow Web (5)

 


Legg inn rolle som denne brukeren skal ha. (Se tabell nedenfor for forklaring av de ulike rollene)

 

 

 

Forklaring på de ulike rollene:

 

 


Velg riktig «Team» som denne brukeren skal ha tilgang til å se/administrere (MÅ HA MANAGER ROLLE)

 

 

 

 

 


Du trenger kun å legge til dette dersom brukeren skal være leder.
Lagre og be bruker forsøke å logge seg inn.