How can we help?

Mobil PIP (Evakuering) - Oppsett

MOBIL PIP / EVAKUERING OG TILSTEDEVÆRELSE

For best utnyttelse av Mobil Evakuering anbefaler vi at man setter opp Astrow som følger. Ved å benytte seg av bilder på de ansatte vil ledere og andre raskt kunne se hvem det er som er i FARE eller er OK også ut ifra utseende.

Vi anbefaler at man har brukere som har mulighet til å starte øvelser via Astrow Mobil og via terminalen (ST25).

En ansatt/bruker i Astrow kan ha tilgang til denne løsningen uten å være Teamleder eller ha tilgang til annet. Så modulen kan legges til rette for den eller de ansatte som har ansvar for HMS uavhengig annen rolle i Astrow.

Om du har flere lokasjoner i bedriften din (fysiske adskilt) så husk å legge til lokasjon for hvor terminalen/e eller de ansatte tilhører. På denne måten kan du gjøre brannøvelse på lokasjon hvor en ansatt tilhører og/eller har stemplet seg inn, og andre lokasjoner blir ikke berørt.

Lokasjon kan legges på Terminaler under Konfigurasjon > Lokasjon og på den enkelte ansatte under den ansattes persondata-kort.

Alle Aktive brukere under den aktuelle lokasjonen vil få varsel om Evakuering!

 

Opprett Lokasjon på Terminaler og Ansatte

Om du ikke har definert lokasjon på terminalen/e kan du gjøre dette under Konfigurasjon

Her kan du opprette flere lokasjoner og knytte de opp til ansatte og til terminaler om du har dette på lokasjonen.

Knytt lokasjonen til terminalen (om du har dette) og til de aktuelle ansatte.
merk: Om en ansatt er tilknyttet en fast lokasjon, men stempler inn på en annen lokasjon, vil denne ansatte tas med i «riktig» lokasjon iht Opprop modulen, Mobil PIP.

 

 

Tildel rettigheter for Mobil PIP /Opprop

Du kan opprette en egen bruker eller legge rettigheter som vist under på en eksisterende bruker som du ønsker skal ha muligheten til å starte opprop.

Her har vi laget en egen bruker som har de rettmessige rettighetene som trengs for å gjøre opprop og ha tilgang til PIP på Mobil og PC.

 

Mobil PIP APP

Når brukeren med disse rettigheter logger seg inn via Mobil APP eller PC kan de starte opprop via programmet.

 

 

 

 

Når Astrow går i Opprop Modus vil terminalene IKKE fungere som inn/ut stempling, men som bekreftelse på OK i Oppropslisten. Dette kan benyttes av ansatte som ikke har mobil og kan bekrefte sin status der.

Status for en ansatt kan altså bekreftes via Egen Ansatt Portal APP (ESS), via Terminalen ved stempling i Opprop modus og fra leder via app.

 

Start opprop via ST25

Dette oppropet kan også startes på Terminal i lokasjonen om Mobil ikke er tilgjengelig. For å gjøre dette må det opprettes et eget kort for OPPROP.

 

 

Når kort som er valgt for opprop, vil status være samme som for når man starter opprop i APPEN. Via terminalen vil det automatisk blir for alle som har stemplet/tilhører lokasjonen som terminalen tilhører.