Plansje - Forklaring av standard symboler på ST25 smartterminal