How can we help?

Hvordan registrere prosjektregistrering via stemplingsur og manuelt i Astrow

Hvordan registrere prosjektregistrering via stemplingsur og manuelt i Astrow

På stemplingsuret skal dere nå ha fått opp et nytt ikon som heter "prosjekt". For å stemple på prosjekt, så trykker man på prosjekt i displayet.

1.Stemple med brikke/kort.
2. Velg prosjekt (kan også benytte søk feltet øverst for å finne et prosjekt)
3. Velg underprosjekt
4. Velg aktivitet
5. Trykk deretter på "Start jobb". Da får man en bekreftelse på at prosjektarbeidet har startet.

For å avslutte prosjekt, trykk på prosjekt i displayet, stemple inn med kort/brikke og trykk på avslutt jobb.
Da får man en bekreftelse på at prosjektarbeidet er avslutet.


Aktivere prosjektstempling i Teamleder.

Trykk på "Vis - Registrering prosjekt", da vil prosjektstemplingene vises i dagsvisningen. Alle prosjektstemplinger vises med blått vs. ordinære stemplinger som vises som svart.
Etterregistrere prosjektstemplinger

Dere kan legge inn prosjektstemplinger manuelt ved å høyreklikke på en celle og deretter velge "Registrering av tid - Legg til prosjekt registrering"

 

 

Velg deretter prosjekt, underprosjekt og aktivitet, tast inn klokkeslett og trykk "Lagre stempling".

 

 

Dere kan også legge inn prosjekt registrering direkte i dagsvisning:

 

 

Da får du opp summeringen av alle prosjekter på høyresiden i dagsvisning:

 Med vennlig hilsen,
Astrow support 2.linje