How can we help?

Opprette og aktivere stemplingstillegg

Opprette og aktivere stemplingstillegg

 

Stemplingstillegg tillater at man kan stemple tillegg holdt utenfor ordinære stemplinger. Det kan være akkord-stempling, andre tillegg (lifttillegg, vakttillegg, kjøretillegg, oppmøte tillegg, utkjøring, matpenger etc.) som gir en fast sum pr. antall. Tilleggene kan også settes opp mot lønnsarter og kan da overføres til lønn via eksport funksjonen i Astrow Web.

Stemplingstillegg registeres normalt som stk/antall, men kan også vise timer (kommer an på hva det er snakk om).  På stemplingsuret vil man velge stemplingstillegg, velge riktig tillegg og taste inn antall stk.

For å ta i bruk stemplingstillegg, så forutsetter det at man har det aktivert på sin Astrow Web lisens. (Ta kontakt med salg@timerecorder.no for priser)

 

Opprette teller for bruk mot tillegg.

 

Gå til "Konfigurasjon (1)", deretter "tellerdefinisjon (2)",  velg "C-tellere (3)" og deretter trykk på "Ny" (4).

 

 

 

Velg en ledig C-teller i nedtrekkmenyen under kode (1)  og detter gi C-telleren et fornuftig navn (2)  som gjenspeiler hva tillegget er.

Trykk på "Lagre (3)" 

 

 

Nå som C-telleren er opprettet, kan vi konfigurere C-telleren til å benyttes ved stemplingstillegg

 

Gå til menyen "kommunikasjon (1)", velg "stemplings-tillegg (2)" og deretter trykk på "Ny (3)".

 

 

 

Under kode kan du sette en kode for stempling-tillegg, legg inn beskrivelse som forklarer hva tillegget er og deretter tilknytt telleren du opprettet  tidligere unde tellerkode. (I dette tilfellet tellerkode C52).

 

 

Da er vi ferdig med å opprette nytt tillegg som nå er tilgjengelig i Astrow og også på stemplingsuret.

 

Legge til stempling-tillegg manuelt i Astrow

 

Gå til dagsvisningen på den dagen du ønsker å legge til ett tillegg.


Velg "Stempling - Tillegg (1).

Trykk på "Ny (1)" og velg riktig tillegg og antall.

 

 

 

 

Tillegget har da blitt registrert og du ser det i listen her:

 

 

og under utregningen i dagsvisningen.