How can we help?

Oppsett avdelings-registrering

OPPSETT AVDELINGS-REGISTRERING


Avdelinger


Opprette avdelinger til bruk for registrering av kost på de forskjellige avdelinger.
Opprett avdeling, og avdelingsnavn. Gi også bekreftelse på om avdelingen skal registreres med timer, og om det skal være mulig å ha denne som standard på ansatte.

 

 


Legg standard avdeling til de ansatte som skal ha dette. I ansatt persondatakortet kan man legge til Avdelings-registrering og velge fra en valgfri dato. Det som er standard, blir registrert som standard uten at man trenger å velge noe om ikke endringer er foretatt.


Tellere


Man må definere hvilke tellere man ønsker skal være tilgjengelig å registrere timer på. Disse tellerne vil da få de verdier som hhv puttes på dem. Her har jeg sortert tellerne på «lønnsart» og huker da på hake for de tellere som skal være tilgjengelig.


Ta i bruk avdelings-registrering


For å ta det i bruk, kan leder benytte Astrow web og legge timer på de forskjellige avdelinger der det er utleie av ansatte til andre avdelinger.

 

Fordele timer


Velg den ansatte i teamleder og høyreklikk på dagen og velg «Avdeling. (Du kan også registrere timer på avdeling i Dagsvisning og i Timekort visning og via)
Du kan MAKS registrere timer som er definert for arbeidsplanen/arbeidet den aktuelle dagen.

 

 

 

 


Du for også kun registrert timer på de tellere som er reelt arbeidet/godkjent den aktuelle dagen.
Systemet vil automatisk beregne tiden du har igjen
Dagen vil nå vise fordelingen av timer, per teller

 


Per nå så vil det kun være mulig å eksportere data på avdeling. Rapport i Astrow vil komme senere.