Oppstart av team for ledere

OPPSTART AV TEAM FOR LEDERE

 

Meny for ledere

 

Fore ledere med oppfølging av arbeidstakere/ansatte er det viktig at alle avvik håndteres for korrekt utbetaling. I Astrow er det da TEAMLEDER vinduet som er ett godt utgangspunkt for dette.
Ved å høyreklikke på en eller flere dager til en eller flere ansatte kan man få opp menyen som gir deg mulighet til å;

 1. Legge inn stempling
 2. Legge inn/Slette fravær (en dag og mange dager)
 3. Legge til notat
 4. Endre syklus (ukeplan)
 5. Endre dagsplan (kun en dag)
 6. Vise timekort
 7. Se avvik
 8. Se feriesaldo
 9. Skrive ut rapporter

 

Når du har gjort flere oppgaver kan du alltid sjekke "TEAM AVVIK" for å se om det er avvik som du har oversett, eller ønsker å sjekke ut.

 

 

 

I TEAMLEDER vinduet kan du få oversikt over de ansatte i den perioden du selv ønsker. Velg periode i kalender, og veksle frem og tilbake med piler. I Cellene (dagen) ser du i «blå» skrift Navnet på planen de tilhører. Under det skal du se tid de har fått betalt, Totalt det er arbeidet og ev fravær.
Dagens dato er alltid noe annen farge, for raskt å kunne se «dagen i dag».

 

Noe tips og innspill i forbindelse med arbeid i Astrow og stempling.

 • Om stempling fra en ansatt ikke er i Astrow, bør man sjekke andre ansatte før man ev stempler inn manuelt. Om det er flere ansatte som ikke har stemplinger kan dette være at det er en feil på terminalen. Da vil stemplinger komme inn i Astrow når terminalen er OK. Så avvent med å legge inn manuelt til du vet at den ansatte faktisk ikke har stemplet.
 • Når du legger inn fravær så er det flere Beregninger som kan benyttes. De 4 ofte brukte (dersom de er tilgjengelig) er:
  •  Sent møtt (Ett fravær som årsak fordi du har stempel inn for sent)
  •  Gått tidlig (ett fravær fordi du har stemplet ut for tidlig)
  • Juster til Norm..tid (all tid utover det du har stemplet blir fraværstid)
  • Tast inn tid (Du kan selv taste inn summen av timer/minutter du vil) Merk! Noen fravær har bare en av disse. Det er fordi det er kun det som skal benyttes

 

 • • En ansatt kan stemple på terminalen selv om de ikke er registrert i Astrow. Så snart de er registrert, vil stemplinger hentes inn til den ansatte.
 • • Du kan legge inn fravær o.l. frem i tid, men utregning skjer ikke før datoen er «aktiv». Kun ferie planlagt beregnes i feriesaldo
 • • I Astrow appen kan du se timekort, feriesaldo og avvik på ansatte. Du kan også signere timekort til ansatte. Du kan endre passord, oppsett og annet også.
 • • Du kan få tildelt rapporter og du kan få tildelt oppgaveplaner fra systembrukere om du ønsker dette.
 • • Du kan opprette Backup bruker i periode for ditt team til en annen overordnet i en gitt periode

 

Det er kun systembrukere som kan benytte seg direkte av Astrow Support. Så dersom du har spørsmål eller problemer må alle henvendelser gå via din systembruker i Astrow. Alt annen informasjon finnes på vår supportportal eller også på vår Youtube kanal.