How can we help?

Sette ST25 app som standard launcher ved oppstart

Sette ST25 app som standard launcher ved oppstart

1. Trykk på tannhjulet
2. Velg "Go to Android"
3. PIN: 210168

I Android modus, gjør følgende:

1. Trykk på tannhjulet
2. Velg "Apps" under "Device"
3. Under app, finn appen som heter "Launcher3" og trykk på den
4. Se etter verdien "Open by default" og trykk på den.
5. Trykk på "Clear defaults" hvis den er "aktiv" og kan trykkes på.

Når dette er gjort, går du tilbake til startbildet for Android (Svart bakgrunn med ikoner på høyre siden).
Trykk på sirkelikonet med prikker (appskuffen) og velg ST25.

PS: Får du spørsmål om å starte ST25 som standard (default), så svarer du always (alltid).