How can we help?

Opprette aktivitet

Opprette aktivitet

En aktivitet er en oppgave tilknyttet et prosjekt hvor man loggfører timene.

 

Gå til "Prosjekt" (1) og deretter "aktivitet" (2) fra hovedmenyen.

Trykk på "ny" (3) for å opprette ny aktivitet.

 

 

Navn: Navnet på aktiviteten

Kode: Gi aktiviteten en unik kode.

Alternative navn: Gi aktiviteten et alternativt navn som erstatter navnet.

Tellerkode: Man kan opprette en C teller som teller antall. Veldig gunstig hvis man også ønsker å legge inn antall for enheter pakket, produsert etc.

 

 

 

 

 

Tildeling av aktivitet til underprosjekt/prosjekt

 

Høyreklikk på prosjektet/underprosjekt (1)  og velg "Legg til" (2) og "legg til aktivitet" (3)

 

 

Velg aktiviteten du vil legge til (1) og deretter trykk på "Velg" (2)

 

 

 

Da skal det slik ut: