How can we help?

Opprette prosjekt

Opprette prosjekt i Astrow Web

 

Velg "Prosjekt" (1) og deretter "prosjekter" (2).

Høyreklikk på "Prosjekt" (3) og velg "nytt prosjekt" (4)

 

 

 

 

 

Navn: Gi prosjektet et navn (Dette er et nødvendig felt)

Kode: En kode kan legges inn som vil fremkomme i rapporter/eksporter

Alternative navn: Gi prosjektet et alternativt navn. Dette navnet vil fremkomme i stedet for navn.

Start dato: Legg inn ønsket start dato for når prosjektet er aktivt.

Slutt dato: Legg inn ønsket slutt dato for prosjektet.